Closer to Memling

EN FR DE

Drieluik met Aanbidding der Wijzen

Hans Memling
Brugge (België)
78.0 x 134.2 cm

Olieverf op paneel
Musea Brugge,
Museum Sint-Janshospitaal, Brugge
O.SJ0173.I

Het verhaal

De inscriptie op de lijst verklapt dat dit werk gemaakt werd in opdracht van hospitaalbroeder Jan Floreins: DIT WERCK DEDE MAECKEN BROEDER IAN FLOREINS / ALIAS VANDER RIIST BROEDER PROFES VANDE HOSPITALE VAN SINT JANS IN BRUGGHE ANNO MCCCLXXIX /OPUS IIOHANIS MEMLING. Broeder Floreins is ook te zien op het middenpaneel, knielend met een gebedenboek in de handen. Het werkt stelt de Aanbidding der Wijzen in een stal voor. We zien Jozef, Maria met het Kind op schoot, de drie koningen en enkele buitenstaanders die nieuwsgierig toekijken. Op het linkerluik zien we de Geboorte van Jezus. Jozef heeft een kaars in de hand en Maria knielt voor het Kind Jezus dat door twee engelen wordt begroet. Tussen Jozef en Maria staan een os en een ezel. Op het rechterluik is De Opdracht in de Tempel afgebeeld, met Jozef met een mandje met duiven in de hand, Maria met het Kind Jezus, de priester Simeon en de profetes Anna. Op de buitenluiken staan twee heiligen: de Heilige Johannes de Doper met het lam op het linkerluik en de Heilige Veronica met het doek met de beeltenis van Christus op het rechterluik.

DETAILS