Closer to Memling

EN FR DE

Disclaimer

Deze website is eigendom van Musea Brugge / Stad Brugge. Door het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Musea Brugge / Stad Brugge of rechthoudende derden.

Elke reproductie, (gedeeltelijke) aanpassing, of mededeling van werken van het repertoire van Sabam (de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers) is niet toegelaten tenzij met de voorafgaande toestemming van Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, België. Tel: 02/286.15.02 Website: http://www.unisono.be E-mail: visualarts@unisono.be

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Musea Brugge / Stad Brugge levert grote inspanningen om de informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt mogelijk aan te bieden. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Musea Brugge / Stad Brugge de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Musea Brugge / Stad Brugge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie op de site, contacteer dan de beheerder van de site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Musea Brugge / Stad Brugge geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Musea Brugge / Stad Brugge kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Musea Brugge / Stad Brugge verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Musea Brugge / Stad Brugge hecht belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, kan persoonlijke informatie worden gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor meer uitgebreide informatie kan je ons privacybeleid hier raadplegen.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Copyright

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van Musea Brugge.
Biografie:
‘Stadsplan van Brugge door Marcus Gerards, steendruk, 1881’ uit ‘Stadsarchief Brugge’.
‘Gezicht op de Woensdagmarkt’ uit ‘Stadsarchief Brugge - verzameling Jaak A. Rau’.

Memling in Brugge:
‘Interieur van het Memlingmuseum in de oude kapittelzaal van het Sint-Janshospitaal’ uit ‘Stadsarchief Brugge – verzameling G. Michiels’.
‘Exterieur van het oud Sint-Janshospitaal’ uit ‘Stadsarchief Brugge - verzameling Jaak A. Rau’.
Fragment uit Journal de Bruges uit ‘Openbare Bibliotheek Brugge’.
‘Les Primitifs Flamand’ uit ‘www.bruggeinaffiches.be’.

Contactgegevens
MUSEA BRUGGE
Dijver 12
8000 Brugge

STAD BRUGGE
Burg 12
8000 Brugge

Telefoon: +32 50 44 87 11
E-mail: musea@brugge.be