Closer to Memling

EN FR DE

Drieluik met de Bewening van Christus

Hans Memling
Brugge (België)
54.1 x 91.5 cm

Olieverf op paneel
Musea Brugge,
Museum Sint-Janshospitaal, Brugge
O.SJ0177.I

Het verhaal

Het middenluik van dit triptiek toont de Bewening op de berg Golgotha. Jezus is van het kruis gehaald en Maria, huilend, knielt naast hem neer. Terwijl Johannes de Evangelist de doornenkroon voorzichtig van het hoofd van Jezus haalt, kijkt Maria Magdalena bedroefd toe. Op de achtergrond maken de Heilige Nicodemus en Jozef van Arimathea het graf klaar. Op het linkerluik zit de opdrachtgever Adriaan Reins, geknield in gebedshouding. De opdrachtgever is te identificeren aan het A.R. monogram op de lijst. Bovendien is hij vergezeld van zijn naamheilige, de Heilige Adrianus. Die herken je aan de werktuigen waarmee hij werd gemarteld: hamer, aambeeld en zwaard. Aan zijn voeten zit een leeuw, het symbool van zijn moed. De Heilige Barbara, een hospitaalheilige, staat afgebeeld op het rechterluik. Zij draagt haar attribuut, de toren, op de rechterhand en wordt voorgesteld tegen een achtergrond van bomen. Bovenaan op de lijst van het middenluik staat het jaar waarin het werk tot stand kwam: 1480. Op de buitenluiken zie je links de Heilige Sint-Ontkommer (ook wel Wilgefortis genoemd) en op het rechterluik Maria Egyptica.

DETAILS