Closer to Memling

EN FR DE

Memling in Brugge

Zwart-witfoto van een vitrine in Victoria Station, Londen uit 1939. Op de foto is een vitrine te zien waarin de Memlingtentoonstelling n.a.v. de 500ste geboortedag van Hans Memling in het Stedelijk Museum - het latere Groeningemuseum - wordt aangekondigd.

15e eeuw: Memlings intrede

19e eeuw: Museum Sint-Janshospitaal

19e eeuw: Heropleving

20e eeuw: Overzichtstentoonstellingen